Safety Home

Brandwacht

Een brandwacht houdt preventief toezicht op de brandveiligheid bij objecten en locaties waar speciale eisen worden gesteld in het kader van brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding. In geval van een calamiteit kunnen onze brandwachten repressief optreden en levensreddend handelen.

Situaties waarbij inzet van brandwachten noodzakelijk is:

In de (petrochemische) industrie

Wanneer er werkzaamheden plaatsvinden op uw locatie/chemische plant is er een verhoogd risico op brand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brand als gevolg van heetwerk en/of laswerkzaamheden aan installaties, machines of gebouwen. Brand heeft grote gevolgen voor uw bedrijf. Buiten de materiële schade is er vaak ook grote immateriële schade omdat de productie stil komt te liggen. Wij kunnen u brandwachten leveren, desgewenst ook bevelvoerders die een team brandwachten kan aansturen bij een calamiteit. Eventueel is deze dienst uit te breiden met het huren c.q. leveren van diverse blusmiddelen als brandblussers, brandslangen maar ook volledig inzetbare brandweervoertuigen.

In kantoren of (zorg) instellingen bij uitval van BMC

De lokale brandweer stelt eisen aan de brandveiligheid van uw kantoor of instelling. Dit kunnen bouwtechnische eisen zijn maar ook eisen zijn m.b.t. alarmering en detectie van rook en brand. Wanneer uw pand niet aan de eisen voldoet zal de brandweer toezicht van brandwachten eisen. Dit kan zijn wanneer een brandmeldcentrale (BMC) niet aanwezig is of niet werkt of wanneer de detectie niet naar behoren functioneert. Dit alles kan zijn bij de oplevering van een pand of tijdens verbouwingen wanneer nog niet alles volledig werkzaam is. Onze brandwachten lopen dan controle rondes en houden toezicht op de brandveiligheid. Daarnaast kunnen zij bij calamiteiten repressief optreden, levensreddend handelen en de communicatie verzorgen met de gemeentelijke brandweer.

Bij dakwerkzaamheden

Werkzaamheden aan het dak van een pand kunnen brandgevaarlijke situaties opleveren. Het werken met open vuur vormt een groot veiligheidsrisico. Regelmatig ontstaan kleine branden als gevolg van deze werkzaamheden. Als er dan niet direct adequaat wordt gehandeld kunnen de gevolgen groot zijn. Brandwachten kunnen direct toezicht houden bij deze werkzaamheden, tevens kunnen wij het brandveiligheidsmateriaal leveren die noodzakelijk zijn bij deze werkzaamheden zoals kleine blusmiddelen maar ook brandslangen e.d.

Bij evenementen

Evenementen trekken vaak grote groepen mensen en de locaties waar de evenementen plaatsvinden zijn qua brandveiligheid hier vaak niet op ingericht. Daarnaast kunnen er attracties met open vuur zijn tijdens een evenement waardoor er een groter risico op brand ontstaat (vuurwerk). In veel gevallen zal de gemeentelijke brandweer toezicht van brandwachten eisen bij de afgifte van een vergunning voor het evenement. Het is tevens mogelijk bij ons naast brandwachten ook EHBO-ers in te huren voor bij u evenement. Wij kunnen de brandwachten en/of EHBO-ers uitrusten met alle benodigde materialen.

Over ons

Veiligheid voor alles
Brandwacht diensten. Kennis, mankracht en middelen voor een veilige productie.

In sommige bedrijven geldt een verhoogd risico voor brand, verontreiniging of explosie. Deze bedrijven zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor preventie bij opstarten van het productieproces en regulier onderhoud. Ieder risico moet tot het uiterste worden vermeden. Het kleinste moment van onachtzaamheid kan rampzalige gevolgen met zich meebrengen. Een grondige kennis van het bedrijf, het productieproces en bijzondere omstandigheden is hierbij een eerste voorwaarde. Door onafhankelijke brandwachten te laten controleren kan bedrijfsblindheid worden voorkomen.

Wij zijn een dienstverlenend bedrijf. De veiligheid van personen, goederen en objecten wordt aan ons toevertrouwd. Die veiligheid kunnen wij uitsluitend realiseren op basis van een grondige risicoanalyse, een zorgvuldig gescreend personeelsbestand, een efficiënte en hoge kwaliteitsnormen. Wij zijn ervan overtuigd dat een permanente kwaliteitsontwikkeling van onze mensen en middelen de beste bijdrage vormt aan een veilige omgeving. Zowel theoretisch, technisch, tactisch en praktisch streven wij het hoogste niveau na.

  • Petro- en Chemische Industrie
  • Offshore Industrie
  • Constructie Bedrijven
  • Overheid- en Semi overheids Instelling

Kies voor ons

Neem contact op met ons